Håltagarna i Skåne är ett komplett rivningsföretag med en bred och miljöanpassad maskinell utrustning.
Många års erfarenhet av specialiserade rivningar. När den tunga rivningen har blivit så stor i vår verksamhet
har vi tagit beslutet om att starta dotterbolaget REMOOVE Demolering AB.
Då vi kommer att dela upp verksamheterna beronde på typ av projekt.
Vi har kvalificerad och erfaren personal med rätt kompetens för alla sorters rivningsarbeten och saneringsarbeten.
Vår personal har alla certifikat för att utföra dessa arbeten.

Vi arbetar rikstäckande med projektering och rivning av industrier, cisterner, fastigheter, infrastruktur
och vi har haft kunder inom dom flesta industrier som energi, olje, verkstads och olika kemikalieindustrier.

Vi arbetar även mycket mot olika kommuner och andra myndigheter. Maskinpark

Maskinpark

s
Filmer

Rivning vattentorn
Rivning - Hamnterminal
Rivning Volvo 460
Se fler filmer...

s
Galleri


s
Kontakt

Håltagarna i Skåne AB/REMOOVE AB
Tågarpsvägen 79
261 76 Asmundtorp
Tele: 0418-43 25 29
Mob: 0703-80 19 66
hisab@live.se
Org nr: 556361-3594

Webbproduktion Procedit